Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD-UE 679/2016), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, LOPD-GDD 3/2018, Grup PRISMA l’informa que el Responsable del Tractament les dades personals que ens facilita a través d’aquesta web és el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que aquestes són tractades amb l’única finalitat d’oferir-li de donar resposta adequada a la seva sol·licitud.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i qualsevol altre dret reconegut en la legislació vigent de protecció de dades (RGPD-UE / LOPD-GDD), enviant carta, adjuntant còpia del DNI / NIE o passaport, al Responsable de Tractament que és Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dirigida al Director General o dirigida al Delegat de Protecció de Dades (DPD), C/ Dr. Antoni Pujadas 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. També ho pot tramitar presencialment als punts d’informació dels centres de la xarxa assistencial de PSSJD, fent servir els formularis al cas que li facilitarem o els formularis que faciliten l’Agencia Espanyola de Protecció de dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, a la mateixa adreça. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades o amb l’exercici dels seus drets pot reclamar en primera instància davant del DPD (oficina_dpd@pssjd.org) o, en segona instància, davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agencia Española de Protección de Datos. Per més detall d’informació es pot adreçar als punts d’informació o a www.pssjd.org, consultant les Activitats de Tractament de PSSJD.

Drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició i Limitació del Tractament

Com a persona assistida a PSSJD pot exercir aquests drets en els termes recollits en la legislació vigent enviant una sol·licitud concretant el dret exercit amb els detalls necessaris, acompanyant una còpia de document de identificació (DNI o equivalent) per:

a) Correu Postal: Parc Sanitari Sant Joan de Déu, carrer Doctor Antoni Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de Llobregat

b) Correu electrònic: atencio.usuari@pssjd.org

c) Presencialment a qualsevol dels nostres centres: al mostrador de recepció, punts d’informació o de suport a l’usuari.

Per altres Activitats de Tractament de Dades Personals no assistencials, consulti les Activitats de Tractament de PSSJD per saber com exercir aquests drets

Delegat de protecció de dades de PSSJD

Per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament que Parc Sanitari Sant Joan de Déu fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades del PSSJD:

a) Correu Postal: : Delegat de Protecció de Dades de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, carrer Doctor Antoni Pujadas, 42. 08830 Sant Boi de Llobregat

b) Correu electrònic: oficina_dpd@pssjd.org

Utilització de “cookies”

El lloc web Iniciadores fa servir “cookies” per guardar les seves preferències i per ajudar-lo a personalitzar la seva experiència en línea.
Una cookie és un arxiu de text que queda gravat en el seu disc dur per un servidor de pàgines web. Les cookies no poden ser utilitzades per executar programes o distribuir virus informàtics al seu ordinador. Les cookies són assignades a vostè pel servidor en relació un-a-un, i poden ser llegides únicament per un servidor membre del domini que va emetre la cookie per vostè.

El propòsit d’una cookie és informar-li al servidor web que vostè ha regressat a una pàgina específica. Per exemple, quan vostè personalitza pàgines en Iniciadores, la cookie gravada permet al servidor web del Parc Sanitari Sant Joan de Déu recuperar la seva informació específica en les següents visites. Aquest fet simplifica el procés de registrar la seva informació personal. La propera vegada que regressi al mateix lloc web de Iniciadores, la informació que vostè va subministrar anteriorment pot ser recuperada de la cookie, i així les opcions que vostè hagi personalitzat en la seva visita anterior a Iniciadores estaran disponibles sense necessitat que hagi de tornar a escribir-les novament.

Vostè té la possibilitat d’acceptar o refusar cookies. La majoria dels exploradors de Internet accepten les cookies automàticament, però si ho prefereix, vostè pot modificar la configuració per tal de rebutjar-les. Si escull aquesta opció, es probable que no pugui aprofitar en la seva totalitat les característiques interactives dels serveis oferts a Iniciadores o en els llocs que visiti.

¿Com es poden administrar ‘cookies’ al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu terminal.
En cas de bloquejar l’ús de cookies al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar cookies per lloc web, cosa que ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es poden inhabilitar cookies de tots els llocs tret d’aquells en què es confiï.