Projecte
IMA-cRCT

Projecte IMA-cRCT

El projecte Iniciadors va començar el 2014 amb l’objectiu d’estudiar la no iniciació, un problema d’adherència als medicaments que es pot donar quan a una persona se li prescriu un nou medicament.
Aquest projecte es va emmarcar en el paradigma de les intervencions complexes del consell de recerca mèdica i recomana que, quan es vol posar en marxa una intervenció que sigui efectiva i traslladable a la pràctica clínica, el seu disseny i avaluació es faci seguint les fases que s’indiquen a la Figura 1.

El projecte IMA-cRCT és la Fase 3 del projecte iniciadors. Es tracta d’un assaig clínic controlat aleatoritzat per conglomerats (cRCT) on s’avaluarà l’efectivitat i el cost-efectivitat de la intervenció d’Adherència Inicial a la Medicació o IMA, per les seves sigles en anglès (Initial Medication Adherence).
La intervenció IMA pretén millorar la informació que reben les persones quan se’ls prescriu un nou medicament i fer-los partícips de la decisió sobre el seu tractament.
El projecte es durà a terme entre el 2021 i el 2025 i avaluarà si la intervenció IMA millora l’ús dels medicaments i la salut de les persones amb malalties cardiovasculars i diabetis mellitus tipus 2 (Avaluació de l’efectivitat de la intervenció).

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

2014 – 2017

Fase 0

PRE-CLÍNICA

2018 – 2019

Fase 1

MODELATGE INTERVENCIÓ

2019 – 2020

Fase 2

PILOTATGE INTERVENCIÓ

2021 – 2025

Fase 3

ASSAIG CONTROLAT ALEATORITZAT IMA-cRCT

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

2014 – 2017

Fase 0

PRE-CLÍNICA

2018 – 2019

Fase 1

MODELATGE INTERVENCIÓ

2019 – 2020

Fase 2

PILOTATGE INTERVENCIÓ

2021 – 2025

Fase 3

ASSAIG CONTROLAT ALEATORITZAT IMA-cRCT

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Figura 1. Marc del projecte Iniciadors

Com a part del projecte també s’estudiarà si la intervenció IMA representa una bona alternativa al tractament habitual tenint en compte el cost extra que suposa (Avaluació del cost-efectivitat de la intervenció).
Per últim, amb el suport dels professionals i els pacients que participin en l’estudi, explorarem què opinen de la intervenció IMA i si pensen que s’hauria de posar en marxa a tots els centres d’Atenció Primària.
L’estudi es desenvoluparà en diversos centres d’Atenció Primària d’arreu de Catalunya, i hi participaran metges d’atenció primària, infermeres i farmacèutics comunitaris. Els professionals sanitaris que participin en el projecte rebran les eines necessàries per millorar les seves habilitats per informar millor al pacient davant d’una nova prescripció i per involucrar-lo en la presa de decisions compartides.
Amb els resultats d’aquest estudi es vol demostrar que proporcionar la informació necessària al pacient davant d’un nou tractament pot millorar la iniciació de la medicació i conseqüentment millorar la seva salut.
Així mateix, un cop finalitzat l’estudi es difondran els resultats als responsables sanitaris per promoure, si cal, un canvi en la pràctica real.

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Finançament

Aquest projecte va rebre finançament del European Research Coulcil (ERC) sota el programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horizon 2020 (acord de beca No 948973)

“This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 948973)”.

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Resultats

ARTICLES CIENTÍFICS

Corral-Partearroyo C, Sánchez-Viñas A, Gil-Girbau M, Peñarrubia-María MT, Aznar-Lou I, Gallardo-González C, Olmos-Palenzuela MDC, Rubio-Valera M. Complex multidisciplinary intervention to improve Initial Medication Adherence to cardiovascular disease and diabetes treatments in primary care (the IMA-cRCT study): mixed-methods process evaluation protocol. BMJ Open. 2022 Oct 31;12(10):e067468. doi: 10.1136/bmjopen-2022-067468. 

 

Sánchez-Viñas A, Corral-Partearroyo C, Gil-Girbau M, Peñarrubia-María MT, Gallardo-González C, Olmos-Palenzuela MD, Aznar-Lou I, Serrano-Blanco A, Rubio-Valera M. Effectiveness and cost-effectiveness of an intervention to improve Initial Medication Adherence to treatments for cardiovascular diseases and diabetes in primary care: study protocol for a pragmatic cluster randomised controlled trial and economic model (the IMA-cRCT study).
BMC Prim Care. 2022 Jul 5;23(1):170. doi: 10.1186/s12875-022-01727-6.

PRESENTACIONS I PONÈNCIES

Cost-effectiveness of the Initial Medication Adherence Intervention versus usual care for cardiovascular disease and diabetes treatments in Primary Care.

Sánchez-Viñas A; Corral-Partearroyo C; Gil-Girbau M; Peñarrubia-María M; Aznar-Lou I; Gallardo-González C; Olmos-Palenzuela M; Rubio-Valera M.  

Pòster

The Initial Medication Adherence Intervention: Study protocol of a cluster Randomized Controlled Trial with an embedded process evaluation

Corral-Partearroyo C; Sánchez-Viñas A; Gil-Girbau M; Peñarrubia-María M; Aznar-Lou I; Gallardo-González C; Olmos-Palenzuela M; Rubio-Valera M.  

Pòster

Validation of a process evaluation instrument of the IMA-cRCT intervention, based on the Normalization Process Theory

Palma-Vasquez C; Corral-Partearroyo C; Sánchez-Viñas A; Gil-Girbau M; Peñarrubia-María M; Aznar-Lou I; Gallardo-González C; Olmos-Palenzuela M; Rubio-Valera M.  

Pòster

I Encuentro de Jóvenes Investigadores del CIBER-BBN y CIBERESP
Barcelona, Espanya
21 & 22 novembre 2022

 


The Initial Medication Adherence Intervention: Study protocol of a cluster Randomised Controlled Trial based on Real- World Data

Sánchez-Viñas A; Corral-Partearroyo C; Gil-Girbau M; Peñarrubia-María M; Aznar-Lou I; Gallardo-González C; Olmos-Palenzuela M; Rubio-Valera M.  

Pòster

26th ESPACOMP Conference

Berlin, Alemanya

17-19 novembre 2022

 


The cost of improving adherence: cost analysis for implementing a complex multidisciplinary intervention to improve initial medication adherence to cardiovascular disease and diabetes treatments in primary care

Sánchez-Viñas A; Corral-Partearroyo C; Aznar-Lou I; Rubio-Valera M. 

Comunicació Oral

XL+1 Jornadas de Economía de la Salud 

Zaragoza, Espanya

15-17 juny 2022

 


La presa de decisions compartides i el rol d’infermeria en atenció primària: Resultats preliminars de l’avaluació qualitativa d’una intervenció en patologia cardiovascular i diabetis

Olmos-Palenzuela M; Gallardo-González C; Corral-Partearroyo C; Gil-Girbau M; Rubio-Valera M; Peñarrubia-María M.   

Pòster

XV Congrés AIFiCC

Barcelona, Espanya

8 & 9 juny 2022

 


The Initial Medication Adherence intervention trial (IMA-cRCT): study protocol of an ERC Starting Grant project

Corral-Partearroyo C; Sánchez-Viñas A; Aznar-Lou I; Rubio-Valera M.  

Pòster

Jornada Científica CIBERESP 

Online

23-25 març 2021

TESIS DOCTORALS