Projectes
Relacionats

Que vol dir iniciació i
adherència?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’adherència als medicaments com “el grau en què el comportament d’un pacient, en relació amb la presa d’una medicació, el seguiment d’una dieta o la modificació dels hàbits de vida, corresponen amb les recomanacions acordades amb un professional sanitari”.
La manca d’adherència als tractaments prescrits pot resultar en un empitjorament de l’estat de salut i un increment de la despesa sanitària.
La iniciació és un tipus d’adherència, concretament es coneix com a pacient iniciador aquell que comença un tractament prescrit per primera vegada.

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

1. Projecte iniciadors

2014 – 2017

Fase 0

PRE-CLÍNICA

2018 – 2019

Fase 1

MODELATGE INTERVENCIÓ

2019 – 2020

Fase 2

PILOTATGE INTERVENCIÓ

2021 – 2025

Fase 3

ASSAIG CONTROLAT ALEATORITZAT IMA-cRCT

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Iniciadors és un projecte d’investigació que estudia la falta d’iniciació de medicaments en adults a Catalunya. Aquest projecte consta de diferents fases amb objectius concrets.
A continuació es descriuen les fases que precedeixen al projecte IMA-cRCT:

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

2. Projecte iniciadors KIDS

Actualment, no existeix evidència sobre la falta d’iniciació a la població pediàtrica de Catalunya. Seguint els passos del projecte d’iniciadors en adults, aquest projecte consta de diverses fases: 

La Fase preclínica s’està duent a terme mitjançant una metodologia mixta:

Per una banda, té com a objectiu determinar la prevalença de la iniciació dels tractaments farmacològics més prescrits i rellevants en la població pediàtrica, estimar les conseqüències econòmiques de la falta d’iniciació, i identificar els factors de risc de la falta d’iniciació. Per això, s’està duent a terme un estudi observacional de cohorts amb bases de dades que obtenen informació de la història clínica informatitzada dels pacients.

Alhora, aquesta fase té la finalitat d’entendre la conducta de la iniciació i falta d’iniciació pediàtrica des de la perspectiva dels menors, els seus cuidadors i els professionals involucrats en la prescripció i dispensació. Actualment, s’està realitzant un estudi qualitatiu exploratori interpretatiu. 

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Finançament

Aquest estudi va ser finançat amb una ajuda dels Fons d’Investigació per la Salut (FIS), de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. FIS 14/00052

Resultats

Cristina Carbonell-Duacastella, Maria Rubio-Valera, Sílvia Marqués-Ercilla, Maria Teresa Peñarrubia-María, Montserrat Gil-Girbau, Victoria Garcia-Cardenas, Maria Isabel Pasarín, Elizabeth Parody-Rúa, Ignacio Aznar-Lou.

Pediatric Medication Non-Initiation in Spain.

PEDIATRICS. Accepted

Prevalencia de la no iniciación farmacológica en población pediátrica en Cataluña 

Carbonell-Duacastella C, Aznar-Lou I, Sanchez-Viñas A, Peñarrubia-María M, Marques-Ercilla S, Gil-Girbau M, Parody-Rúa E, Garcia-Cardenas V, Pasarín Rua MI, Rubio-Valera M.

Poster

 

IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.

Bilbao, España

19 y 22 de octubre del 2020

 

Prevalence and explanatory factors of medication non-initiation in the pediatric population

Carbonell-Duacastella, C, Aznar-Lou, I, Marqués-Ercilla, S, Peñarrubia-María, M, Gil Girbau, M, Garcia-Cardenas, V, Pasaín, MI, Rubio-Valera, M

Poster

 

International Society for Medication Adherence (ESPACOMP)

Bruselas, Bélgica

Noviembre 2020

 

Medication non-initiation in the pediatric population: prevalence, explanatory factors and costs

Carbonell – Duacastella, C

Comunicació oral.

 

Jornada Científica CIBERESP

Madrid, España

23 y 25 de marzo de 2021

3. Avaluació de l'impacte econòmic i clínic de la iniciació i l'adherència a tractaments cardiovasculars

Les malalties cardiovasculars (MCV) generen una elevada càrrega assistencial i econòmica a Catalunya, on la no iniciació dels tractaments en la prevenció primària de les MCV és d’aproximadament el 10%.

Amb l’objectiu d’estimar l’impacte de l’adherència en el control dels factors de risc cardiovascular (RCV), la prevenció del RCV i els costos,  s’està realitzant un estudi observacional d’una cohort d’adults amb un nou tractament antihipertensiu, hipolipemiant o antidiabètic en atenció primària (AP) amb Real World Data del servei públic de salut de Catalunya.

Aquest estudi aportarà informació sobre les conseqüències de la no iniciació de tractaments per malalties rellevants.

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Finançament

Aquest estudi es va guardonar amb una beca dels XIX Ajuts als millors projectes de recerca en medicina familiar i comunitària a Catalunya 2018.

4. Avaluació de l'adherència a antipsicòtics

Els trastorns mentals greus (TMG) s’associen a recaigudes i pitjor pronòstic per una falta d’adherència a tractaments farmacològics antipsicòtics.

L’objectiu d’aquest projecte és determinar la prevalença i els factors associats als perfils de falta d’adherència a fàrmacs antipsicòtics, tenint en compte diferents estratègies terapèutiques, a través d’un estudi observacional de cohorts (prospectiu) retrolectiu amb Real World Data del servei públic de salut de Catalunya.

Posteriorment, s’analitzarà l’impacte econòmic de cada un d’aquests perfils. Actualment, el projecte es troba en fases inicials de recol·lecta i anàlisis de dades.

Diabetis Tipus 1

És una malaltia autoimmune que es caracteritza per un augment de sucre a la sang donat que el pàncrees deixa de produir insulina. Sol aparèixer durant la infància, l’adolescència i la joventut. La diabetis Tipus 1 representa un 5-10% de tots els casos de diabetis.

Diabetis Tipus 2

És una malaltia que es caracteritza per un augment del sucre a la sang donat que el cos deixa de produir o poder utilitzar la pròpia insulina. A diferència de la diabetis Tipus 1, la diabetis Tipus 2 s’inicia en adults. És la forma més comuna de diabetis, i representa un 80-90% del total de casos.

Finançament

Aquest estudi va ser finançat amb una ajuda dels Fons d’Investigació per la Salut (FIS), de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. FIS PI19/00111.

La meva /Salut