Colesterol alt

Què és el colesterol?

El colesterol és una substància semblant al greix que es troba en totes les parts del cos i és essencial per al bon funcionament de l’organisme. Aquest viatja per la sang dins unes partícules anomenades lipoproteïnes

 

En funció de la partícula en la qual viatgi el colesterol, tenim:

Lipoproteïnes de densitat alta (HDL) o colesterol HDL

Es coneix com el colesterol bo. Les lipoproteïnes de densitat alta recullen el colesterol de l’organisme i el torna al fetge, on s’elimina. Un alt contingut de colesterol HDL té un efecte protector enfront de les malalties cardiovasculars.

Lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) o colesterol LDL

Es coneix com a colesterol dolent i és el més perjudicial. Les lipoproteïnes de baixa densitat transporten el colesterol des del fetge a la resta de l’organisme. Si el contingut de colesterol LDL és molt elevat, tendeix a adherir-se a les parets de les artèries endurint-les i provocant-ne un estrenyiment. Aquestes poden arribar a obstruir-se, impedint el pas de la sang. Aquest procés s’anomena arterioesclerosi i afavoreix l’aparició de malalties cardiovasculars.

El nivell de colesterol LDL en sang recomanat varia en funció del risc cardiovascular del pacient i de si ha tingut o no una malaltia cardiovascular.

En la població general es considera un nivell de colesterol total:

Què són els triglicèrids?

Són un tipus de greix que es troba a la sang. El cos els fa servir per obtenir energia. Un nivell adient de triglicèrids és necessaris per al bon funcionament de l’organisme. No obstant això, un nivell alt pot contribuir a l’arterioesclerosi i augmentar el risc de patir una malaltia cardiovascular.

A la població general es consideren valors de triglicèrids:

El nivell de triglicèrids a partir del qual es recomana tractament farmacològic és 500 mg/dl.

Quins problemes
de salut comporten?

Hipercolesterolèmia

Té lloc quan la quantitat de colesterol LDL en sang és més gran de la que l’organisme necessita. Aquesta patologia és el principal causant de les malalties cardiovasculars.

20%
1/5

1 de cada 5 persones tenen el colesterol total superior a 250 mg/ml

60%
3/5

3 de cada 5 persones tenen el colesterol total superior a 200 mg/ml

Hipertrigliceridèmia

Es dona quan la quantitat de triglicèrids a la sang és elevada. Els triglicèrids són un tipus de greix que prové dels aliments que ingerim.

27%
2.7/10

La hipertrigliceridèmia afecta: al 27% població global *

Hiperlipèmia mixta

Es dóna quan els valors de colesterol total en sang són moderats o alts i quan els valors de triglicèrids són alts o molt alts.

L'evolució de la malaltia

La malaltia cardiovascular és la causa principal de mort arreu del món i està relacionada amb el desenvolupament de l’arterioesclerosi.
Una gran quantitat de colesterol LDL a la sang pot acumular-se a les artèries.
Com a resultat, el flux de sang que arriba al cor, al cervell i a la resta del cos pot quedar obstruït i es poden donar les següents complicacions:

Artèries grans

Coronàries

Porten la sang al cor

Complicacions

Infart agut de miocardi
o angina de pit

Cerebrovasculars

Porten la sang al cervell

Complicacions

Infart cerebral o ictus isquèmic

Perifèriques

Porten la sang a la resta del cos

Complicacions

Dolor al panxell, que s'inicia en caminar i desapareix en aturar-se (síndrome de claudicació intermitent).

El colesterol alt és un dels principals factors de risc cardiovascular

* El valor de la calculadora de risc cardiovascular indica la probabilitat que una persona tingui un accident cardiovascular en els pròxims 10 anys, amb relació a les seves característiques clíniques.

El colesterol alt és asimptomàtic i molts pacients no són conscients del risc que suposa

No fer res” no és una opció, el colesterol alt no es cura sol

Mesures complementàries per
disminuir el risc cardiovascular

Els pacients amb hipercolesterolèmia i/o hipertrigliceridèmia haurien de seguir una sèrie de recomanacions d’estil de vida saludable, dirigides a rebaixar els nivells de colesterol LDL i triglicèrids en sang i disminuir el risc cardiovascular.

Control de la
pressió arterial*

Tenir la pressió arterial dins els valors recomanats disminueix el risc cardiovascular.

Alimentació sana i equilibrada*

Prioritza fruites, verdures, llegums i grans integrals, evita greixos saturats i greixos trans, i porta una dieta baixa en sal.

Exercici
físic regular*

Almenys 30 minuts diaris quasi cada dia de la setmana.

Evitar tabac
i alcohol*

Disminueix el risc de patir un esdeveniment cardiovascular.

Control
del pes*

Aconseguir un pes saludable ajuda a prevenir malalties cardiovasculars.

* Beneficis avalats per la ciència

Vols saber-ne més?